Semináre

V spolupráci so vzdelávacou organizáciou sa INFOT podieľa na odbornej príprave seminárov z oblasti riadenia kvality informacných systémov a firemných procesov.

Semináre sú určené pre manažérov organizácií a firiem, pre manažérov zodpovedných za prípravu, implementáciu a prevádzku informacných systémov, pre špecialistov informatikov, manažérov odborných útvarov s aplikáciou informacných technológií, manažérov systémov riadenia kvality, vývojárov IS, programátorov a všetkých tých, ktorých táto problematika zaujíma .

Semináre májú výkladové a konzultacné zameranie. V priebehu seminárov je dostatocný priestor na otázky a diskusiu úcastníkov s prítomnými lektormi. Výklad tém seminárov zabezpecujú kvalifikovaní a kompetentní špecialisti a odborníci so skúsenostami z praxe.