O Nás

Poradenstvo

Odborná pomoc pri príprave organizácie na certifikáciu systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008 - Systémy manažérstva kvality, Požiadavky Podpora riadenia projektov informačných systémov podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008 Systémy manažérstva kvality, Požiadavky

 

 

Outsourcing

Komplexná starostlivosť o udržiavanie, aktualizáciu a zlepšovanie systému manažérstva kvality organizácie, v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

 

 

Semináre

Príprava a realizácia odborných seminárov z oblasti riadenia kvality informačných systémov. firemných procesov a riadenia projektov informačných systémov.